top of page
Petri kabı

Ürünlerimiz

Test tüpleri

Elisa Kitleri

Elisa kitleri, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) testlerini yapmak için gereken tüm bileşenleri içeren hazır kullanıma uygun paketlerdir. Bu kitler, çeşitli biyolojik örneklerde (kan, serum, tükürük, idrar vb.) belirli bir antijeni veya antikoru tespit etmek için kullanılır. Elisa kitleri genellikle belirli bir analitin (hedef molekül) tespiti için optimize edilmiştir ve kullanıcıların bu analitleri tespit etmek için gerekli olan reaktifleri ve ekipmanları bir araya getirmelerini gerektirmez.

Elisa kitleri çeşitli türlerde bulunur ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Temel olarak, Elisa kitleri aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

İmmünosorbent Assay (Sandwich) ELISA Kitleri: Bu kitler, belirli bir antijeni tespit etmek için kullanılır. İlk olarak, mikrotitre plakasının yüzeyine analitin karşıtı antikorları sabitlenir. Daha sonra, örnekteki analitler eklenir ve plakaya bağlanır. Son olarak, ikincil bir antikor, analiti saptamak için kullanılır. Bu antikor, bir enzim etiketi taşır ve belirli bir sinyal üretmek için kullanılır.

 

Competitive (Rekabetçi) ELISA Kitleri: Bu kitler, örnekte belirli bir antijeni veya antikoru tespit etmek için rekabet prensibine dayanır. Analit ve bir enzim etiketi içeren bir reaktif (örneğin, hedef molekül ve enzim etiketli bir analog) birlikte örneğe eklenir. Reaktifler, örnekteki hedef molekül ile rekabet eder. Daha sonra, plakaya sabitlenmiş bir antikor eklenir ve hedef molekülle bağlanır. Reaksiyon sonucunda, sinyal şiddeti hedef molekülün konsantrasyonu ile ters orantılıdır.

 

Indirect (Dolaylı) ELISA Kitleri: Bu kitler, analiti tespit etmek için dolaylı bir antikor bağlanma yöntemini kullanır. İlk olarak, plakaya sabitlenmiş bir antijen eklenir ve örnekteki antikorlar bu antijene bağlanır. Daha sonra, birincil bir antikor eklenir ve bu antikor örnek antikorlarına bağlanır. Son olarak, ikincil bir antikor eklenir ve bu antikor bir enzim etiketi taşır. Bu sayede, hedef molekülün varlığı sinyal olarak tespit edilir.

 

Elisa kitleri genellikle kolay kullanımları, hızlı sonuçlar ve yüksek duyarlılık ve özgüllükleri ile bilinir.

Kullanıcılar, genellikle kitlerin talimatlarına göre örnekleri hazırlar ve testi yürütürler. Sonuçlar genellikle görsel olarak okunabilir veya bir spektrofotometre veya okuyucu kullanılarak ölçülür.

Hücre Kültürü Ürünleri

LigandBio, hücre kültür çalışmalarınızda ihtiyaç duyabileceğiniz en iyi kalitede ürün ve sarf malzemelerini en uygun fiyatlarla hizmetinize sunmaktadır. Filtreli kapaklı flasklar, mikroplakalar, scraperler, petri kapları, plateler, steril besiyeri şişeleri, filtreli kapaklı falkon tüpler, immunotüpler, hücre elekleri ve daha fazla ürün ile ilgili bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Petri kabı
Image by Hans Reniers

IHC Laboratuvar Ürünleri

Immunohistokimya (IHC) için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz:

 • Birincil antikorlar

 • İkincil antikorlar, biotinle etiketlenmiş veya doğrudan enzime yönlendirilmiş

 • Enzim veya enzim kompleksi

 • Substratlar

 • Revelasyon kitleri

 • Tamponlar ve yardımcı reaktanlar

Western Blot

Western Blot, protein analizi için yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar tekniğidir. Bu teknik, bir proteinin bir örnekte (örneğin, hücre örneği) bulunup bulunmadığını ve bu proteinin ne kadar miktarını içerdiğini belirlemek için kullanılır. Western Blot, proteinleri ayırmak, transfer etmek, tanımlamak ve ölçmek için bir dizi adım içerir.

 

1. Elektroforez Cihazları
Western Blot analizi için temel adım, proteinleri bir jel üzerinde elektroforez ile ayırmaktır. Elektroforez cihazlarımız, yüksek çözünürlük, güvenilir performans ve kullanıcı dostu arayüzlerle öne çıkar.

 

2. Transferequip Sistemleri
Ayırılan proteinlerin jel üzerinden bir membrana transfer edilmesi gereklidir. Transferequip sistemlerimiz, etkili ve homojen transfer için tasarlanmıştır.

 

3. Antikorlar ve Reaktifler
Proteinleri belirlemek için kullanılan antikorlar, Western Blot’un temel bileşenlerindendir. Geniş bir antikor portföyümüz, farklı protein hedefleri için yüksek özgüllük ve hassasiyet sunar.

Image by National Cancer Institute

4. Membranlar ve Jeller
Western Blot analizi için farklı çözünürlükte ve özellikte membranlar ve jeller sağlıyoruz. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiş ürünlerimiz, güvenilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

 

5. Gelişmiş ve Algılayıcı Ürünler
Proteinleri görselleştirmek ve analiz etmek için kullanılan gelişmiş ve algılayıcı ürünlerimiz, hassas sonuçlar elde etmenizi sağlar.

 

6. Analiz ve Veri Değerlendirme Yazılımları
Western Blot verilerinizi analiz etmek ve yorumlamak için kullanabileceğiniz kullanıcı dostu yazılımlar sunuyoruz.

Image by Sangharsh Lohakare

Moleküler Biyoloji Ürünleri

 • Nükleik asit ekstraksiyon sistemleri

 • PCR Amplifikasyon miskleri

 • Real Time PCR Kitleri

 • Taq DNA Polimeraz

 • Hot Start Taq DNA Polimeraz

 • DNA Saflaştırma Kiti

 • PCR Ürün Temizleme Kiti

 • DNA Ladder

 • dNTP Miks / dNTP Set

 • Solüsyonlar ve diğer ürünler

Temel Laboratuvar Cihazları ve Ekipmanları

 • Spektrofotometreler

 • PCR Cihazları

 • Mikroskoplar

 • Hücre Kültürü İnkübatörleri

 • Santrifüj Makineleri

 • Peptit Sentez Cihazları

ef70cde058.webp
Image by RephiLe water

Davranış Analiz Sistemi

LiganBio, deney hayvanlarıyla yürüttüğünüz davranış çalışmalarının tam otomatize bir şekilde analizini sağlayan video izleme sistemi sunmaktadır.
Sistem açık alan testi,yükseltilmiş artı labirenti,morris su tankı,3 odalı sosyal tanıma testi gibi birçok davranış bilimiyle tam uyumludur.

Temel olarak, kafes içerisinde deney hayvanına ait;
 

 1. Toplam katedilen mesafe,

 2. Ortalama hız,

 3. Katedilen mesafeye ait harita grafiği,

 4.  Konsantre Zaman Alanlarını Görselleştiren Isı Haritaları

 5. Uyuma uyanık kalma süreleri,
   

mesafe, hareket ve pozisyona ait verileri sağlamaktadır.

 

1-Toplam Kat Edilen Mesafe:

Bu temel metrik, denetlenen kafes ortamındaki kemirgenin genel aktivite düzeyini nicel bir ölçü olarak sunar. Davranışsal nörobilim ve farmakoloji gibi bilimsel çalışmalar genellikle kemirgenin ilgilenme, keşif ve genel hareketlilik düzeyini değerlendirmek için toplam kat edilen mesafeye dair veri oldukça kullanışlıdır. Bu parametredeki değişiklikler, kemirgenin genel davranışındaki değişiklikleri, deneysel uyarıcılara olan potansiyel tepkilerini ve müdahalelerin genel etkilerini değerli bir şekilde yansıtabilir. Araştırmacılar genellikle bu hareketleri hassas bir şekilde yakalamak ve analiz etmek için kızılötesi sensörlü otomatik izleme sistemlerinden veya video izleme sistemlerinden yararlanır (Noldus Information Technology, n.d.).

 

2-Ortalama Hız:
Kullanıcıya deney süresi boyunca hayvana ait hız bilgisinin zaman içerisinde yayılımını sunmaktadır.
Toplam kat edilen mesafe ile birlikte ortalama hız, kemirgenin hareket dinamikleri üzerinde bir perspektif sunar. Bu veri, deneysel koşulların veya ilaç müdahalelerinin kemirgenin lokomotor aktivitesi üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda özellikle önemlidir. Ortalama hızdaki değişiklikler, enerji seviyelerinde artış veya azalma dönemlerini gösterebilir ve kemirgenin çevresindeki değişikliklere olan davranışsal tepkilerini aydınlatabilir. Araştırmacılar, bu ince detayları yakalamak ve analiz etmek için gelişmiş izleme teknolojilerinden yararlanırlar (Speed et al., 2018).

 

3- Katedilen mesafeye ait harita grafiği:

Katedilen mesafeye ait harita grafiği, hayvanın video süresi boyunca hangi yolları izlediğini göstermektedir. Bu grafik incelenerek video boyunca hayvanın nasıl bir trajectroy izlediği gözlemlenmiş olur.

4- Konsantre Zaman Alanlarını Görselleştiren Isı Haritaları

Konsantre zaman alanlarını vurgulayan ısı haritaları, ilgi veya tercih bölgelerini belirlemek için son derece değerlidir. Bu veri, kemirgenin beslenme, sosyal etkileşim veya diğer davranışlarla ilişkilendirilen belirli konumları belirlemede yardımcı olur. Uzamsal ve zamansal çözünürlük sunan gelişmiş izleme sistemleri aracılığıyla araştırmacılar, kafes içindeki davranışsal desenleri görsel olarak temsil eden ısı haritaları oluşturabilirler (Kalueff et al., 2016).

Isı-Sıcaklık Grafiği kullanıcıya, hayvanın deney boyunca hangi bölgelerde daha çok zaman geçirdiğini gözlemleyebilmesini sağlar.

bottom of page